Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
41
Số căn:
1280
Quy mô:
15.610 m2
Mật độ xây dựng:
30%
TSQ TSQ
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:2 Số tầng:41
Quy mô:15.610 m2 Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:1280 Ngày hoàn thành:Quý IV/ 2025
TSQ TSQ
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:2
Số tầng:41
Quy mô:15.610 m2
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:1280
Ngày hoàn thành:Quý IV/ 2025