Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
21
Số căn:
255
Quy mô:
26.086,32m2
Mật độ xây dựng:
40%
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thanh Bình Hà Nội
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1 Số tầng:21
Quy mô:26.086,32m2 Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:255 Ngày hoàn thành:Quý III, 2023
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thanh Bình Hà Nội
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1
Số tầng:21
Quy mô:26.086,32m2
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:255
Ngày hoàn thành:Quý III, 2023