Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
27
Số căn:
100
Quy mô:
40.124m2
Mật độ xây dựng:
31,7%
Xuân Mai Corp Xuân Mai Corp
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:4 Số tầng:27
Quy mô:40.124m2 Mật độ xây dựng:31,7%
Số căn hộ:100 Ngày hoàn thành:Quý III, 2023
Xuân Mai Corp Xuân Mai Corp
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:4
Số tầng:27
Quy mô:40.124m2
Mật độ xây dựng:31,7%
Số căn hộ:100
Ngày hoàn thành:Quý III, 2023