Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
50
Số căn:
350
Quy mô:
11.000 m2
Mật độ xây dựng:
40%
Chủ đầu tư: Hesco
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:50
Quy mô:11.000 m2 Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:350 Ngày hoàn thành:Quý III, 2023
Chủ đầu tư: Hesco
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:50
Quy mô:11.000 m2
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:350
Ngày hoàn thành:Quý III, 2023