• 2
  • 1
  • Đông Nam, Đông Bắc
  • 91 m2
  • 7 - 36
  • S2A, S2B
Phòng ngủ: 2 Pháp lý: 50 năm, lâu dài
Nhu cầu: , Loại:
Tầng: 7 - 36 Tòa: S2A, S2B
Hướng ban công: Đông Nam, Đông Bắc Phòng wc: 1
Diện tích:91 m2
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: 91 m2
Phòng ngủ: 2
Phòng wc: 1
Tầng: 7 - 36
Pháp lý: 50 năm, lâu dài
Nhu cầu: ,
Loại:
Tòa: S2A, S2B
Hướng ban công: Đông Nam, Đông Bắc