Hiển thị tất cả 9 kết quả

Đang mở bán
Giá: 40.000.000 đ/ m2
  • Số căn hộ: 350
  • Mật độ xây dựng: 40%
Đang mở bán
Giá: 40.000.000 đ/ m2
  • Số căn hộ: 100
  • Mật độ xây dựng: 31,7%
Sắp mở bán
Giá: 48.000.000 đ/ m2
  • Số căn hộ: 1280
  • Mật độ xây dựng: 30%
Đang mở bán
Giá: 45.000.000 đ/ m2
  • Số căn hộ: 682
  • Mật độ xây dựng: 50%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0986510012