Hiển thị tất cả 11 kết quả

Đang mở bán
Giá: 40.000.000 đ/ m2
 • Số căn hộ: 350
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang mở bán
Giá: 40.000.000 đ/ m2
 • Số căn hộ: 100
 • Mật độ xây dựng: 31,7%
Đang mở bán
Giá: 39.000.000 đ/ m2
 • Số căn hộ: 255
 • Mật độ xây dựng: 40%
Sắp mở bán
Giá: 48.000.000 đ/ m2
 • Số căn hộ: 1280
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang mở bán
Giá: 45.000.000 đ/ m2
 • Số căn hộ: 682
 • Mật độ xây dựng: 50%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0986510012